Waar bent u naar op zoek?

Predikantendriedaagse Leicester

21-04-2015

Voor het eerst bezoek ik de Leicesterconferentie, die de Banner of Truth Trust al tientallen jaren voor pastores organiseert. Met heilig vermaan en rijke vertroosting zet de eerste dag, maandag 13 april, gelijk de toon, schrijft ds. J.W. Wind.

Het thema van de conferentie is: ‘The Sufferings of this Present Time’ (het lijden van deze  tegenwoordige tijd).

Met ruim 300 pastores uit verschillende landen en van verschillende kerken beginnen we met het zingen van Psalm 67:

Lord bless and pity us

Shine on us with thy face

That the earth thy way and nations all

May know thy saving grace

‘Heer, zegen ons en ontferm u over ons. Schijn Uw licht op ons, opdat de aarde Uw weg kent en alle naties weten mogen van uw reddende genade.’ Een indrukwekkend en geloofsversterkend moment van saamhorigheid en vooral aanbidding.

Na het gebed houdt Gary Brady, predikant te Londen, de openingspreek naar aanleiding van 1 Petrus 2:4: ‘En komt tot Hem [als naar] de levende steen, die weliswaar door mensen verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar is.’ Op indringende wijze komt de vraag tot ons allen: ‘Is Jezus Christus kostbaar voor u geworden? Hebt u Hem lief, zonder Hem gezien te hebben? Van de bekende prediker Lloyd Jones (1899-1981) kon worden gezegd dat hij niet stierf als predikant maar als gelovige (believer). Is Hij zo kostbaar voor u geworden dat u uit geloof kunt zeggen: ‘Jezus is het Antwoord, de Schuilplaats, de Rots van mijn (dus niet alleen voor anderen) verlossing?

In het woord believe hoor ik ook het woord love en beloved. Hij heeft mij lief voordat ik Hem heb liefgehad (Joh.15). Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen; ik noem u niet meer slaven, maar vrienden. Vijanden worden door Christus’ verzoenend en volbrachte werk aan het kruis vrienden (kinderen Gods).

Lees het volledige artikel in De Waarheidsvriend van 24 april 2015.