Waar bent u naar op zoek?

Predikantenoverleg HJW

29-09-2022

Op dinsdagmorgen 11 oktober vindt DV het jaarlijkse overleg van het Hervormd Jeugdwerk met predikanten in de Protestantse Kerk plaats. Ds. M. Messemaker zal spreken over de plaats van kinderen en jongeren in de eredienst. De jongerenorganisatie krijgt hierover geregeld vragen. Jongeren leven in een beeldcultuur en is het daarom niet beter om ‘het beeld’ een prominentere plek te geven in de eredienst? Is het niet waardevol

ler om kinderen, buiten de eredienst om, op eigen niveau bijbels onderwijs te geven? De bijeenkomst vindt plaats in de Oude School te Waarder (Dorp 15) en begint om 10.00 uur (inloop 9.45 uur). Meer info via hervormdjeugdwerk.nl.