Waar bent u naar op zoek?

Predikantsechtpaar Geene koninklijk onderscheiden

C. Honders
Door: C. Honders
28-04-2023

Op vrijdag 21 april ontvingen ds. J. Geene en zijn echtgenote, G.A. Geene-de Haan, uit Katwijk aan Zee een koninklijke onderscheiding. Ze werden benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester J.C. Knape reikte de onderscheidingen uit.

Ds. J. Geene is twintig jaar voorzitter geweest van het Hervormd Gereformeerd Jeugdverband (HGJV) Katwijk. Hij was ook zeer betrokken bij de Dovenkerk in Katwijk en leerde zelf de gebarentaal. Hij heeft veel aandacht voor kinderen met beperkingen. In het Elim-zomerkamp was hij ‘Ome Jan’ voor deze kinderen en hij werkt samen met Philadelphia-Support voor het beleggen van laagdrempelige of aangepaste kerkdiensten. Verder is hij voorzitter van de werkgroep Charité Katwijk. Deze werkgroep verzorgt jaarlijks twee transporten met hulpgoederen naar Belarus.

Mw. Geene is mede-oprichter en jarenlang de voorzitter van stichting Haspadie met ongeveer negentig vrijwilligers. Deze stichting voorziet in thuiszorg, terminale thuiszorg en inloophuizen voor eenzamen. In de 28 jaar dat dominee en mevrouw Geene aan Katwijk zijn verbonden, hebben ze zich met volle overgave ingezet voor de zwakkeren in de samenleving. Samen hebben ze een Iraans echtpaar, gevlucht vanwege hun christelijk geloof, bijgestaan en begeleid. Ds. en mevrouw Geene hebben op deze wijze een welverdiende waardering ontvangen.

C. Honders
C. Honders