Waar bent u naar op zoek?

Predikantsvrouwencontio

20-10-2022

Op donderdag 10 november houdt de hervormde Predikantsvrouwencontio DV haar contiodag in De Aker te Putten. Het thema is ‘Psallite! Psalmenzang de eeuwen door’. Voor de morgenlezing is uitgenodigd mw. dr. Hanna Rijken. Zij is theoloog en musicus. In de middag zijn er diverse workshops en zingen we samen. Vanaf 9.30 uur is er koffie en thee en tijd voor ontmoeting. De opening is om 10.30 uur. We sluiten af om 15.00 uur. Er is oppas voor kinderen t/m 4 jaar. Naast predikantsvrouwen zijn ook vriendinnen, verloofdes en partners van theologiestudenten van harte welkom. Voor uitgebreide info en tijdige aanmelding, zie: www. predikantsvrouwencontio.nl.