Waar bent u naar op zoek?

Preekplanning

M. van Heijningen
Door: M. van Heijningen
08-12-2022

Met enige regelmaat lees je in dit blad oproepen om gastpreekbeurten later af te spreken. Begrijpelijk; eens zullen veel gemaakte preekafspraken geschrapt worden, omdat Jezus is teruggekomen. Daarna wordt er immers niet meer gepreekt. Toch hebben al zulke oproepen weinig uitgehaald. Op of rond 2 januari wordt er druk gebeld.

Bij dezen zou ik een ander voorstel willen doen. Laten we twee data hanteren; de eerste (27 december) voor gemeenten in de regio (straal 15-20 km) en de tweede (2 januari) voor overige gemeenten. Het doel is dan dat er vaker voorgegaan wordt in gemeenten in de buurt. Op die manier wordt het gerace langs ’s Heeren wegen wat minder, leveren we als kerk een bescheiden bijdrage aan vermindering van uitstoot schadelijke stoffen, is er wat meer rust in de pastoriegezinnen en wordt als bijvangst de post reiskosten van de kerkrentmeesters wat gedrukt.

Daarnaast zou ik wel aandacht willen vragen voor gemeenten in de randprovincies van ons land. Wanneer we allemaal enkele zondagen ruimte houden om daarheen te gaan, zijn de preekvoorzieners daar eveneens geholpen.

M. van Heijningen
M. van Heijningen