Waar bent u naar op zoek?

Preektocht in Friesland

16-02-2023

In de Friese Middelsee gaat op woensdag 22 maart voor de tweede keer een ‘preektocht’ van start. Deze dag staat in het teken van het maken van een preek. De route begint om 9.30 uur in de Sint Jan kerk (Tsjerkepaed 3) te Deinum. Daar verzorgt prof. dr. Marten van Willigen, hoogleraar Exegese Vroege Kerk aan de TUA, een college over ‘Lectio Divina in de Vroege Kerk’. Daarna volgt een werkcollege door ds. K.H. Bogerd uit Wouterswoude, die oude beproefde preekvoorbereidingsmethoden uit de Vroege Kerk onder het stof vandaan haalt. De deelnemers worden naar persoonlijke keuze in de gelegenheid gesteld om hun mini-preek ten gehore te brengen voor alle deelnemers in Sint Margrietkerk te Boksum en in de Mariakerk te Blessum. De dag wordt muzikaal omlijst (samenzang en orgelspel) door organist Evan Bogerd, cantor-organist in de Westerkerk in Amsterdam. De preektocht duurt tot 16.00 uur en wordt afgesloten met een reflectie door prof. Van Willigen. Predikanten, kerkelijk werkers, voorgangers en theologiestudenten kunnen zich aanmelden via karelbogerd@kliksafe.nl of 0511-421388/06-36275893.