Waar bent u naar op zoek?

Allerlei voorgangers oefenen zich in preekvoorbereidingsmethode uit Vroege Kerk

Preektocht in Friesland

Ds. J.A. Mol
Door: Ds. J.A. Mol
Prediking
07-04-2022

Ds. K.H. Bogerd is een warm voorstander van de preekvoorbereidingsmethode ‘Viervoudige Schriftzin’ uit de Vroege Kerk. Hij bood op 23 maart een oefening in het uitwerken van een preek ‘anders dan anders’. Geen elfstedentocht in Friesland, maar een ‘preektocht’. Een impressie.

Prof. dr. Marten van Willigen, hoogleraar exegese Vroege Kerk aan de TUA in Apeldoorn, geeft gedurende de dag commentaar en besluit de dag met een reflectie.

Gemêleerd gezelschap

Ds. Bogerd, predikant van de hervormde gemeente Wouterswoude, ontvangt tijdens deze eerste preektocht een breed scala van ruim veertig voorgangers in de christelijke gereformeerde Sionskerk te Damwoude. Van gereformeerde gemeenten tot rooms-katholiek, van hervormd-gereformeerd (ongeveer de helft van het gezelschap) tot voorgangers uit evangelische gemeenten en pinksterkringen. De deelnemers komen uit alle windstreken vandaan, zelfs is er een predikant uit België aanwezig.

Werkcollege

Na de opening, met een muzikale bijdrage van Bogerd (zang) en zoon Evan (cantororganist van de Westerkerk in Amsterdam), worden de deelnemers ondergedompeld in de methode van de Viervoudige Schriftzin (zie kader). De predikant houdt een vurig pleidooi te lúísteren naar de Schrift (in de grondtekst). Wij zijn immers mensen van na de Verlichting. Wij lezen de Schrift. Laat het andersom zijn: de Schrift leest ons.

Bevlogen en betrokken neemt ds. Bogerd ons mee in het gebruik van het stemregister. In het onderwijzende gedeelte van de preek gebruik je je lage stemregister (stap 1), bij het onderhoudende deel het midden van je stemregister (stap 2). Wanneer het gaat om overtuigen, de hoorder te bewegen tot… je hoge stemregister (stap 3). Zo brengt Bogerd ons de basisregels van deze methode bij.

Lastige kant

Uit de vragen die werden gesteld, blijkt wel dat deze preekvoorbereidingsmethode uit de Vroege Kerk voor veel deelnemers onbekend is. Dat was deze methode voor mij ook, maar aangezien wij in het noorden van het land als collega’s veel contact hebben, kende ik het enthousiasme van ds. Bogerd over de Viervoudige Schriftzin.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 7 april 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Het morgenprogramma van de preektocht (opening en werkcollege) is ook te bekijken via YouTube.

Ds. J.A. Mol
Ds. J.A. Mol

is predikant van de hervormde gemeente te Driesum.