Waar bent u naar op zoek?

Preken als bron

Dr. H. van den Belt
Door: Dr. H. van den Belt
09-06-2022

De apostel Paulus schrijft dat zijn preken niet bestonden ‘in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht’ (1 Kor.2:2-4). Daar verlang je als gemeente en als dienaar van het Woord naar: krachtige preken die mensen raken en dichter bij Christus brengen.

Dat verlangen is ook de diepste drijfveer voor het werk van het Cornelis Graafland Centrum. De stuurgroep heeft in de afgelopen maanden nagedacht over een project waarin het onderzoek van dr. P. Veerman en dat van twee promovendi samen kan komen. Er is gekozen voor preken als bron.

Vernieuwingsbewegingen

In de Reformatie en de latere vernieuwingsbewegingen in de gereformeerde traditie – denk aan het puritanisme, de Nadere Reformatie, the Great Awakening en het internationale Reveil – heeft transformerende prediking een centrale rol gespeeld. Veel hoorders herkenden juist in de preken het betoon van geest en kracht.

Door het bestuderen van profetische of vruchtbare prediking willen wij op het spoor komen waarin de transformerende kracht van preken gelegen is.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 9 juni 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. H. van den Belt
Dr. H. van den Belt

is hoogleraar Systematische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA).