Waar bent u naar op zoek?

Preken over Geestesgaven

23-03-2015

In de hervormde gemeente van Nieuw-Beijerland hield ds. A.J. Post een prekenserie over de gaven van de Geest (1 Korinthe 12 t/m 14). 'Waarom haalde ik de zogenaamde charismata naar voren?'

Prediking is een voortgaand gesprek met de gemeente. De gaven van de Geest vormen een boeiend maar ook een moeilijk onderwerp, waarover onder christenen verschillend wordt gedacht. Alleen dat al maakt dat er aanleiding is om in de prediking of op een andere manier aandacht aan dit onderwerp te besteden.

Eerder al hield ik een prekenseries over de vrucht van de Geest (Gal.5:22). Bewust koos ik ervoor om eerst de vrucht van de Geest te behandelen, want die behoort in ieder christenleven, tot eer van God (Joh.15:8), te groeien en te bloeien. Wanneer een christen leeft door de Geest en de vrucht van de Geest in zijn leven tot bloei komt, wil hij ook dienstbaar zijn voor het Koninkrijk. De Geest geeft daarvoor ‘gereedschap’, de gaven van de Geest, om dit liefdeswerk en dienstwerk te kunnen doen.

Een prekenserie over de gaven van de Geest koos ik ook vanwege persoonlijke interesse en ervaring. Als predikant vind ik het een uitdaging om juist ook bijbelgedeelten te bestuderen die maar weinig aan de orde komen of minder bekend zijn. Daarbij geldt dat het onderwerp van de gaven van de Geest voor mij een te groot onderwerp is om ‘eventjes’ in één preek te behandelen. De wens tot persoonlijke verdieping en studie, en het houden van een prekenserie konden gecombineerd worden. Voor mij persoonlijk was het een eyeopener om de evangeliën te bestuderen en naar Jezus te kijken met de vraag welke gaven van de Geest er in Zijn leven zichtbaar waren.

Lees het volledige artikel in De Waarheidsvriend van 27 maart 2015.