Waar bent u naar op zoek?

Prof. Dr. F. Van Der Pol Verlaat Gkv

17-06-2021

Prof. dr. F. van der Pol, emeritus hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen, heeft zijn lidmaatschap van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) opgezegd. Hij sluit zich aan bij de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). ‘Na jaren van toenemende vervreemding van de koers van de GKV is ons duidelijk dat mijn vrouw en ik geen lid willen zijn van een kerkverband waar vrouwelijke ambtsdragers werkzaam kunnen zijn.’

Prof. Van der Pol en zijn vrouw verhuisden vorig jaar naar Hattem. ‘Sindsdien zijn de landelijke ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt door de besluiten van de generale synode van Goes 2020 in voor ons bezwaarlijke richting doorgegaan. Er ligt een synode-uitspraak die vrouwelijke ambtsdragers in het kerkverband toelaat. Al daarvóór werd in Hattem-Noord een vrouwelijke predikant beroepen die daar inmiddels ook werkzaam is. Na Hattem-Noord vindt ook Hattem-Centrum dit Bijbels. Zowel landelijk als plaatselijk is de GKV-wissel echt om.’

In het Reformatorisch Dagblad zei prof. Van de Pol: ‘Het kost ons veel moeite de vrijgemaakte kerken te verlaten, die ik 27 jaren als hoogleraar heb gediend en daarvóór als predikant in Krimpen aan den IJssel en in Hattem-Centrum. Het is een ingrijpende stap, maar gelet op de kerkelijke ontwikkelingen, is blijven niet langer verantwoord.’ In de achterliggende jaren verlieten meerdere bezwaarde (emeritus) predikanten de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, onder wie dr. H.J.C.C.J. Wilschut (2013), prof. dr. J. Douma (2014), ds. J.R. Visser (2015), dr. A. Bas (2017), ds. A. de Jager (2017), ds. D. de Jong (2017), ds. H.G. Gunnink en ds. H.W. van Egmond (2018), ds. A. Geelhoed (2019), ds. H. Drost (2020), ds. A.H. Driest en ds. F.J. Bijzet (2021).