Waar bent u naar op zoek?

Prof. dr. J. Douma overleden

12-11-2020

Op 88-jarige leeftijd is op zaterdag 7 november prof. dr. J. Douma, emeritus hoogleraar Ethiek aan de Theologische Universiteit Kampen, overleden. Samen met prof. dr. W.H. Velema, die in april 2019 overleed, stempelde hij decennialang de bezinning op de ethische vragen in de gereformeerde gezindte.

Jochem Douma werd op 23 november 1931 in Stadskanaal geboren. Hij studeerde theologie in Kampen en in Amsterdam. In 1961 werd hij predikant van de vrijge- maakt-gereformeer de kerk van Rijnsburg.

In 1968 vertrok hij naar het Limburgse Brunssum-Treebeek. Van 1970 tot zijn emeritaat in 1997 was hij hoogleraar Ethiek aan de Theologische Hogeschool (later Universiteit) te Kampen. Van 1993 tot 1998 was prof. Douma ook bijzonder hoogleraar Medische Ethiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Bekend werd prof. Douma als voorzitter van de VBOK én door zijn betrokken bij de bezinning op vaccinatie, na de uitbraken van polio in 1978 en 1992. In 2014 ging hij vanwege een veranderde omgang met de Schrift in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt over naar de Gereformeerde Kerken in Nederland.

In de bespreking van zijn autobiografie, Onderweg, in De Waarheidsvriend stonden vorig jaar deze woorden: ‘Zijn consistente (en terechte) lijn is dat gehoorzaamheid aan de Schrift en binding aan de belijdenis nooit verward mogen worden met conservatisme.’ En het slot: ‘Dit actieve leven eindigt niet met een opgepoetst cv, maar met de heenwijzing naar Gods vaderhart, “wanneer de zonde mij bezwaart. Steeds vind ik daar opnieuw bereid, oneindige barmhartigheid”.’