Waar bent u naar op zoek?

Prof. dr. Maarten Wisse benoemd tot rector PThU

06-05-2021

Prof. dr. P.M. (Maarten) Wisse wordt met ingang van het collegejaar 2021-2022 rector van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). De synode van de Protestantse Kerk heeft overeenstemming betuigd met zijn benoeming. Wisse – momenteel hoogleraar Dogmatiek aan de PThU – volgt prof. dr. M.M. (Mechteld) Jansen op, die zeven jaar deze functie heeft bekleed. De overdracht van het rectoraat zal DV 3 september plaatsvinden tijdens de opening van het academisch jaar in Amsterdam.

De benoeming van Wisse is het resultaat van ‘een zorgvuldig en intensief proces’. De selectiecommissie omschrijft Wisse als een verbindende beroepswetenschapper met een brede en scherpzinnige kijk op academie, kerk en samenleving. De raad van toezicht is ‘bijzonder verheugd’ dat prof. Wisse bereid is om deze taak op zich te nemen. ‘In hem heeft de raad de juiste persoon gevonden om de komende jaren leiding te geven aan onderwijs en onderzoek aan onze universiteit en om met gezag onze academische identiteit in kerk en samenleving een stem en gezicht te geven. Zijn betrokkenheid bij de opstelling van een nieuw instellingsplan maakt dat hij als weinig anderen de uitdagingen kent waar de PThU in de komende jaren voor staat en de daarbij te volgen koers,’ aldus voorzitter mr. Piet Hein Donner. Bestuursvoorzitter dr. Kees Boele is ook blij met de benoeming van Wisse als de nieuwe rector. ‘Met Maarten Wisse heeft de PThU een waardige opvolger voor Mechteld Jansen benoemd. Hij is iemand met een groot hart voor de theologie, met wetenschappelijk gezag, een breed draagvlak binnen en buiten de PThU en met gevoel voor bestuurlijke processen.’

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond spreekt uit voor deze benoeming dankbaar te zijn en wenst de aantredende rector in zijn nieuwe roeping de leiding en de volheid van de Heilige Geest van harte toe.