Waar bent u naar op zoek?

Prof. dr. W. Verboom 80 jaar

22-07-2021

Willem Verboom werd tachtig jaar geleden, 24 juli 1941, in Den Haag geboren. Zijn theologische studie in Utrecht begon in 1960. In 1968 werd de kandidaat uit Culemborg bevestigd tot predikant in de hervormde gemeente van Benschop. Sinds 1735 was in hervormd Benschop geen kandidaat meer bevestigd. Na Benschop stond ds. Verboom in Waddinxveen en van 1982 tot 1994 in Hierden. In 1986 promoveerde hij in Utrecht op het proefschrift De catechese van de Reformatie en de Nadere Reformatie. In 1994 werd hij docent Catechetiek en Symboliek/Kerkgeschiedenis bij de kerkelijke opleiding van de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Universiteit van Leiden.

Bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond aan de Universiteit Leiden werd hij in 2001. In 2006 ging hij met emeritaat. Van 1986 tot 1996 was dr. Verboom lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Prof. Verboom publiceerde veel over de belijdenisgeschriften en schreef ook over zijn jeugd en predikantschap. Hij woont Harderwijk.