Waar bent u naar op zoek?

Prof. H. van den Belt levert zijn eerste promovendus aan de VU af

03-11-2022

Afgelopen maandag, 31 oktober, promoveerde de Nigeriaanse theoloog Aku S. Antombikums aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op een studie naar het open theïsme en het probleem van het kwaad. Zijn eerste promotor was dr. H. van den Belt en dr. H.D. (Rik) Peels was zijn tweede promotor. Voor prof. Van den Belt, hoogleraar op de voor vijftig procent door de Gereformeerde Bond bekostigde leerstoel Systematische theologie, was het aan de VU zijn eerste PhD-student die de studie afrondde. Antombikums heeft voor zijn proefschrift onderzoek gedaan naar de claims van het Open theïsme dat God niet almachtig, alwetend en alles controlerend is. Als God de toekomst compleet zou kennen, dan zouden mensen niet vrij zijn, aldus de open theïsten. Alles wat God weet, zou dan immers noodzakelijk ook moeten gebeuren. Zij zien in Gods liefde Zijn belangrijkste eigenschap en Gods almacht brengt die volgens hen in het gedrang. Antombikums onderzocht of deze herinterpretatie van het open theïsme houdbaar is. Hij concludeert dat de wijze waarop het open theïsme God in relatie tot de schepping voorstelt, niet in overeenstemming is met de Schrift en de christelijke traditie en weinig troost biedt in situaties waarin christenen lijden onder geweld, zoals in Nigeria.