Waar bent u naar op zoek?

Profetie en prediking

02-05-2011

Het Oude Testament kent drie grote en twaalf kleine profeten. Wie waren zij en wat was hun boodschap? Op deze vraag gaat ds. W.Chr. Hovius in.

Israël was een echt oud-Oosters volk. Toch stond het apart van de buurvolken als het door God Zelf uitverkoren volk; het had in de oude Oosterse wereld iets eigens. Dat kwam bijvoorbeeld naar voren in het verschijnsel van het profetisme. De volken buiten Israël kenden de cultus- en hofprofeten: de eerste groep maakte ‘reclame’ voor een bepaalde godheid of een bepaald heiligdom, de tweede verheerlijkte steevast de regerende vorst als de allerbeste godenzoon. Maar Israël kende profeten die kwamen met het ‘alzo zegt de HEERE’.