Waar bent u naar op zoek?

Profetie: God tegenwoordig stellen

09-06-2020

Paulus schrijft dat we ernaar moeten streven ‘te mogen profeteren’. Je vraagt je af hoe dat kan, schrijft ds. A. van Lingen.

Hoe kun je de gevoeligheid voor God en Zijn Woord en de situatie waarin je leeft zo tot je laten komen dat je tot profeteren komt?

Uiteraard is het geven van deze genadegave helemaal het soevereine werk van de Heilige Geest. Hij geeft de gaven. Maar je kunt er kennelijk naar streven. 

Niemand onwaardig

Als je van God en Christus houdt, wens je God Zijn eer. Dan wil je graag dat Gods zaak in de belangstelling staat en gediend wordt. Je houdt ook van mensen en wilt niet dat ze verloren gaan. Je wilt Gods wet onderhouden zien. En je wilt dat dat gebeurt door een relatie met Christus. Zijn voorbeeld is de motivatie en de innerlijke kracht van de onderhouding van Gods wet. Er is een sterke neiging je daarvoor te geven. Je brengt het in het gebed. Je geeft extra acht op Gods aanwezigheid en de ruimte om voor Hem te spreken.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 11 juni 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.