Waar bent u naar op zoek?

column

Profetie

02-04-2013

Had ik het in mijn eerste column in januari 2013 niet voorzien? Alex van Oranje zou met zijn jaar- en vakgenoot Mark Rutte geschiedenis gaan schrijven.

De herdenking van 200 jaar Koninkrijk – nu ja, het koningschap is van 1815 – inspireerde onze onvolprezen majesteit om na een volheid van 33 jaren de scepter aan haar zoon over te dragen. Koninginnedag 30 april verandert in Koningsdag 27 april. Wie op dezelfde dag jarig is als de aanstaande vorst – zoals de koningin van mijn eigen gezin – zal ermee moeten leren leven. Dat was te voorzien.

Zelf bedacht ik meteen dat de troonswisseling door trouwe onderdanen juist helemaal niet was voorzien. Mijn moeder – De Koning was haar meisjesnaam – kon eerbiedig vertellen dat volgens een ‘echt bekeerde’ vrouw in Zeeland Willem-Alexander de kroon niet meer zou dragen. God zou een einde maken aan de monarchie in het Israël van het Westen.

Voor bevindelijke protestanten is het drievoudig snoer van God, Nederland en Oranje een even heilige als aangevochten zaak. De nazaten van de Vader des Vaderlands hebben nu eenmaal niet altijd een levenswandel die het volk des Heeren lief is. Bijzondere openbaringen helpen soms de teleurstelling daarover een plek te geven in een hogere orde van zegen en oordeel over een bevoorrechte natie.

Terwijl de vierde koning der Nederlanden toch echt zijn opwachting maakt, worden protestantse harten des te pijnlijker getroffen. Of doet het geen pijn meer om Mark en Alex aanwezig te zien bij de inhuldiging van de paus in Rome? En te lezen over een hartelijk onderonsje van onze (in stemmig zwart geklede) Máxima met haar eveneens Argentijnse kerkvorst?

In letterlijke zin zal de bevindelijke profetie wel worden gelogenstraft. Eenvoudige vromen kwamen binnen hun verstaanshorizon tot al te concrete voorspellingen. Hun diepste zorg betrof echter de eenheid van vorst en volk in het najagen van geloof, vrede en gerechtigheid. Hun geestelijke boodschap ligt verankerd in Psalm 72.

Willem-Alexander zal – zo profeteerde ik al in Trouw van 31 januari 2012 – bij zijn inhuldiging, net als Beatrix in 1980, getuigen van zijn diepste motief om koning bij de gratie Gods te worden. Die gratie geeft grond om de nieuwe nationale periode in vertrouwen tegemoet te zien.

Fred van Lieburg