Waar bent u naar op zoek?

Prop. A.C. Borsje bevestigd in Zwartebroek-Terschuur

18-03-2021

Op zondag 7 maart ontving de hervormde gemeente van Zwartebroek-Terschuur opnieuw een eigen predikant in de persoon van prop. A.C. Borsje uit Ede. De gemeente was 2,5 jaar vacant na het emeritaat van ds. D. van de Streek. De bevestiging vond plaats door zijn vader, ds. K.F.W. Borsje, uit Vriezen‑ veen. In de bevestigingsdienst was de schriftle

Deze woorden zijn zo ongelofelijk belangrijk in de pastorale omgang. God is naar ons toegekomen met Zijn Woord. Naar Zijn Woord luisteren is de basis. Door Gods Geest komt het Woord binnen, wordt het in ons hart gelegd. Als het Woord binnenkomt, is de echo liefhebben: liefde tot God en tot de naaste met als laatste ervan spreken. Dit staat aan het eind van een lang proces.

Goede woorden van God spreken. Overal! Dat geldt in het bijzonder prop. Borsje in zijn ambt als predikant maar ook voor de gehele gemeente.

Aan de handoplegging namen deel ds. G. van Goch (Scherpenzeel), ds. A. Schroten (Renswoude), ds. H. Russcher (Veenendaal), ds. H.J. Donken (Wierden), ds. H.E. Dankers (De Bilt), ds. C. Budding (Goudswaard), ds. J.S. Heutink (Katwijk) en ds. K.F.W. Borsje (Vriezenveen).

In de intrededienst stond Markus 10:21c centraal. Thema voor de verkondiging was: ‘Eendrachtig Jezus volgen’. Ds. Borsje wees zijn hoorders op de straat waaraan de kerk en de pastorie gelegen zijn: de Eendrachtstraat. Het is ook de straat die beide dorpen aan elkaar verbindt. En het is ook de straat waar de predikanten van de plaatselijke gereformeerde kerk en de hersteld hervormde gemeente wonen. Deze naam zou wel eens symbool kunnen staan voor Jezus eendrachtig volgen. Hoe? Door naar Zijn Woord te luisteren, eendrachtig samen te komen rondom dat Woord en Zijn stem te horen.

De familie Borsje werd (via een voorgelezen brief) toegesproken door burgemeester J.J. Luteijn (namens de burgerlijke gemeente van Barneveld) en door ds. L. Plug (als consulent en namens de werkgemeenschap en classis). De gemeente vertolkte haar dankbaarheid via een opgenomen video van gemeenteleden die het lied zongen: ‘Tienduizend redenen tot dankbaarheid.’ Tot slot sprak ouderling H. van Rijn namens de gemeente. Enkele zangers zongen de familie Borsje Psalm 84:3 toe.