Waar bent u naar op zoek?

Prop. A.J.R. Treur bevestigd in Bodegraven

23-09-2021

Zondag 5 september is proponent A.J.R. Treur bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug. De bevestigingsdienst werd geleid door ds. P.L.R. van der Spoel uit Berg en Terblijt, die proponent Treur begeleidde tijdens zijn stage bij de Kruispunt-gemeente in Amersfoort Vathorst. In de preek, met het thema ‘Meewerken aan de vreugde’, stond hij stil bij de voorganger die meewerkt aan de vreugde van de gemeente (aan de hand van 2 Korinthe 1:20-24) en vervolgens bij de gemeente die meewerkt aan de vreugde van de voorganger (aan de hand van Hebreeën 13:15-17).

Aan de handoplegging en zegenbeden namen deel: ds. P.L.R. van der Spoel, ds. W.C Meeuse, ds. A. Baas, ds. W.H. van Boeijen, ds. J.T. Maas, ds. P.G. Oskamp, ds. M.M.J. Verheuvel, ds. W.J. de Hek, ds. A.S.N. Noorland, A. van de Steen en ouderling D. Buitelaar.

In de middagdienst deed ds. Treur intrede. In de preek stonden Exodus 22:21-24 en Jakobus 1:1, 19-27 centraal. Het thema was: ‘Vreugde… laten wij dat niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen’. Net zoals Jakobus het evenwicht zoekt tussen woorden en daden, zo heeft ds. Treur het verlangen om in de gemeente bezig te zijn in Woord én daad, om de daad bij het woord te voegen. Als het om woorden gaat, zegt Jakobus dat we haastig moeten zijn om te horen en traag om te spreken. Een advies voor zowel voorgangers als voor de gemeente. Verder zegt Jakobus dat we alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid moeten afleggen en ‘het in u geplante Woord’ ontvangen. Het gaat er niet om dat we steeds beter ons best doen om betere mensen te worden, maar juist dat God de ruimte krijgt. Het gaat erom dat we niet zelf achter het stuur zitten, maar bijrijder zijn, het stuur aan Hem overgeven.

Aansluitend werd de nieuwe predikant toegesproken door wethouder J.L. van den Heuvel namens de burgerlijke gemeente, door ds. A. Baas namens de algemene kerkenraad en door ouderling D. Buitelaar namens de wijkkerkenraad.

Ds. Treur is predikant geworden in de vacature die twee jaar geleden was ontstaan na het afscheid van ds. M.J. van Oordt.