Waar bent u naar op zoek?

Prop. A.M. van Mourik bevestigd in Emst

28-04-2022

Proponent A.M. van Mourik is op zondag 24 april tijdens de morgendienst bevestigd tot predikant van de hervormde gemeente in Emst. Deze dienst werd geleid door ds. G.H. Vlijm uit Wezep, die het Woord bediende vanuit 2 Korinthe 4:7. Het thema was ‘Schatdrager van Christus’. Aan de handoplegging namen deel ds. G.H. Vlijm, ds. D.J. Budding, ds. D. Breure, ds. F. Pierik, ds. H.G. van de Ziel, ds. J.J. ten Brinke, ds. E. van den Noort als oud-predikant, ds. C.E. Lavooij als consulent en ouderling-scriba J.L. Theunisse.

Tijdens de intrededienst preekte de nieuwe predikant vanuit Mattheüs 11 met als kerntekst vers 28. Het thema van de preek was ‘Jezus wijst de enige plaats van rust’. Daarop volgden toespraken door de heer G.W. Bok namens de classis Veluwe, door consulent ds. C.E. Lavooij namens de werkgemeenschap en de buurgemeenten, door wethouder mevrouw L. de Waard-Oudesluijs namens de burgerlijke gemeente Epe en door jeugdouderling T. Fikse namens kerkenraad en gemeente. De predikant en zijn gezin werd de bedezang voor de predikatie toegezongen.