Waar bent u naar op zoek?

Prop. A. van Dalen bevestigd in Lopikerkapel

08-07-2021

Na een vacante periode van twee jaar kreeg de hervormde gemeente te Lopikerkapel op zondag 27 juni weer een eigen herder en leraar. Prop. A. van Dalen uit Oud-Alblas werd in de morgendienst bevestigd als 28e predikant van de gemeente. In de bevestigingsdienst gingen ds. A. van Lingen uit Nieuw-Lekkerland en ds. P. Koeman uit

Barneveld voor. Ds. Van Lingen preekte over Efeze 1:8-10, met als thema: ‘Gods geheimenis bekendgemaakt tot overwinning’. De bevestiging werd verricht door ds. P. Koeman, die ooit ook de opa van prop. Van Dalen (ds. G. van Estrik) bevestigde. Aan de handoplegging deden mee: ds. A. van Lingen, ds. J. de Wit, ds. J. Broekman, ds. E. Meijer, ds. W. van Weelden, ds. R.W. van Mourik, ds. T. van Bruggen, ds. W.C. Meeuse, ds. E. de Mots en ds. P. Koeman. Na de bevestiging en een persoonlijk woord werd ds. Van Dalen Psalm 20: 1 toegezongen: ‘Dat op uw klacht de hemel scheure (…) om u te helpen en te schragen, Zijn zegen nederdalen.’

In de middagdienst deed ds. Van Dalen intrede. Hij bediende het Woord vanuit Filippenzen 3 en de preek had als thema: ‘Verblijd u in de Heere vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus’. Na de intredepreek werd ds. Van Dalen toegesproken door dr. L. de Graaf, burgemeester van de burgerlijke gemeente Lopik, ds. J. de Wit uit Jaarsveld als consulent en ds. J. Broekman uit Lopikerkapel namens de kerkenraad en de gemeente. Daarna liet hij het gezin Van Dalen toezingen uit Psalm 37, een psalm die al verschillende keren een bijzondere rol heeft gespeeld op het levenspad van de familie Van Dalen. Het tweede vers: ‘Stel op de Heere in alles uw betrouwen (…) dan zal Hij u schenken, wat uw hart van Hem begeer.’ Vervolgens sprak ds. Van Dalen een dankwoord uit.