Waar bent u naar op zoek?

Prop. B. Visser bevestigd te Woerden

19-11-2020

Met grote dankbaarheid ontving op 8 november de hervormde gemeente in Woerden, wijk Centrum-Oost een predikant. Prop. B. Visser uit Houten werd bevestigd in het ambt van predikant in een dienst waarin ds. C.J. Overeem, eveneens predikant van wijk Centrum-Oost, en ds. P. Koeman uit Barneveld, emeritus predikant en schoonva der van prop. Visser, voorgingen. Ter inleiding op de dienst werd geluisterd naar ‘Heerlijk is Uw Naam’. Ook werd God grootgemaakt door de Psalmen 135:1 en 3 en 68:10.

Ds. Overeem verkondigde het Woord vanuit 1 Koningen 3:9a: ‘Geef dan Uw dienaar een opmerkzaam hart’.

Opmerkzaam om te luisteren naar de stem van God, in Zijn dienst te staan en als herder en leraar in Zijn gemeente te dienen, zoals Salomo het volk mocht dienen. Een bemoedigend woord om het predikantschap mee te beginnen.

De bevestiging werd gedaan door ds. P. Koeman, gevolgd door handoplegging door ds. Koeman, ds. P. Baas (hervormde gemeente Houten), ds. J.A. Berkheij (hervormde wijkgemeente Noord+West Woerden), dhr. A.H. Boekhout (verenigde protestantse kerk Oostende, België), dhr. B. Jeras (christelijke gereformeerde kerk Middelburg), ds. C.J. Overeem en emeritus predikant ds. L. Wüllschleger. Daarna werd ds. Visser Psalm 134:3 toegezongen.

In de middagdienst deed hij intrede met het bijbelgedeelte Exodus 3:1-14; thema: Hineni, zie hier ben Ik. Een bijbelgedeelte dat toepasselijk is voor de wijze waarop ds. Visser naar het ambt van predikant is toegegroeid, samen met zijn vrouw en kinderen. Ook in deze dienst stonden in de psalmen en liederen de lof aan God en Zijn goedertierenheid centraal. Aan het begin van de dienst werd ds. Visser toegesproken door de heer W. Seine (scriba classis Utrecht) en ds. J.A. Berkheij. Preses F. Willemze sprak tot slot namens de wijkkerkenraad Centrum-Oost. Aan het eind van de dienst mocht ds. Visser voor de eerste keer de zegen meegeven aan de gemeente in de kerk, maar ook aan hen die verbonden waren via de livestream of kerkomroep. Verlangend wordt uitgekeken naar de komende tijd, waarin het werk van God in de gemeente verder mag gaan. Lof zij Hem geprezen.