Waar bent u naar op zoek?

Prop. C.J. Rijsdijk bevestigd in Montfoort

28-04-2022

Prop. C. J. Rijsdijk is op maandag 18 april, Tweede Paasdag, door ds. J. Lohuis uit Scherpenisse bevestigd tot predikant van de hervormde gemeente in Montfoort. De tekst voor de preek van ds. Lohuis was Openbaring 1:17a. De heilige Christus verschijnt aan Johannes. De uitwerking is dat Johannes als dood aan Zijn voeten valt. Christus richt hem op en geeft Johannes opdracht om op te schrijven wat hij gezien heeft. Johannes was verbannen op Patmos. Als wij verzekerd zijn dat wij Gods weg gaan, is de uitkomst goed, wat deze ook zal zijn.

Aan de handoplegging namen ds. J. Lohuis, ds. M. Goudriaan, ds. A. Simons, ds. J.J. ten Brinke, ds. M.K. de Wilde, ouderling W.

Rijsdijk en ouderling J. van den Berg deel. Tijdens de intrededienst preekte ds. Rijsdijk naar aanleiding van Filippenzen 3:8b-11. Paulus acht hetgeen hij vroeger als winst zag, nu als verlies. Zijn doel is om Christus te gewinnen en te leven uit Zijn opstandingskracht. In deze dienst werd de nieuwe predikant toegesproken door W. Seine namens de classis Utrecht en door J. van ’t Hof namens de hervormde gemeente Montfoort. De predikant en zijn vrouw werd daarna Psalm 105:4 en 1 toegezongen.

De gemeente in Montfoort was vacant sinds het afscheid van ds. A. Simons in juli vorig jaar.