Waar bent u naar op zoek?

Prop. D.A. Burggraaf bevestigd in ’s-Grevelduin-Capelle

11-05-2023

Op zondag 23 april werd proponent D.A. Burggraaf door ds. T. van Bruggen bevestigd als predikant van de hervormde gemeente ’s-Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle. Hiermee kwam er een einde aan de vacatureperiode van negen maanden. De schriftlezing was 2 Korinthe 5:11-21 en de tekst voor de prediking was 2 Korinthe 5:18-20. Thema van de preek was: Vrede door verzoening. Met de aandachtspunten: 1) geschonken door God; 2) gezonden door Christus en 3) gebonden aan Zijn Woord. Verzoening, wat is dat eigenlijk? Verzoening is een kernwoord in de Bijbel. Voor de zondeval was er een goede en harmonieuze verhouding tussen God en mens.

Door de zondeval is deze verstoord en is er een kloof gekomen. Wij kunnen die kloof niet overbruggen, alleen God kan dat. Voor dat herstel heeft God Zijn eniggeboren Zoon gegeven. ‘En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft.’

Aan de handoplegging namen deel ds. J. Boom, ds. J.A.H. Jongkind, ds. T.C. de Leeuw, ds. R.W. van Mourik, ds. A. van der Stoep, ds. P. Vernooij en ds. T. van Bruggen.

In de middagdienst deed ds. Burggraaf intrede. De schriftlezing was uit Ezra 5:7-11 en 2 Korinthe 6:1-2. De kerntekst voor prediking was 2 Korinthe 6:2b: ‘Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil!’ De tempelbouwers die in Ezra 5 aan het bouwen waren, gaven als antwoord aan de boden op hun vraag ‘Wat bent u aan het doen?’ ‘Wij zijn dienaren van de God van hemel en aarde.’ Het geloof nu grijpt zich vast aan de beloften van God, gedaan door de profeten, Zijn dienaren en in Zijn Woord. Mogen wij het allen nazeggen, wij zijn dienaren van de levende God? Die genade en trouw uit Gods Woord loopt door tot op de dag van vandaag.

Hierna werd ds. Burggraaf toegesproken door ds. J. Boom als consulent, namens de werkgemeenschap van predikanten, de ring PGML, de classis Noord-Brabant-Limburg en Réunion Wallonne en door ouderlingkerkrentmeester G. Verhagen. Tot slot werd ds. Burggraaf en zijn gezin Psalm 37:2 en 3 toegezongen.