Waar bent u naar op zoek?

Prop. E.C. de Waard bevestigd in Amstelveen-Buitenveldert

28-04-2022

Op zondag 24 april is prop. E.C. de Waard bevestigd als predikant van de hervormde wijkgemeente Eben-Haëzer te Amstelveen-Buitenveldert. Hiermee kwam een einde aan een vacatureperiode van drie jaar sinds het vertrek van de vorige predikant, ds. A. Baas, naar de gemeente van Bodegraven. De bevestigingsdienst werd geleid door ds. J.A. Mol (Driesum). Ds. Mol heeft als schoonvader een band met ds. De Waard en als verlener van pastorale bijstand tijdens een vorige vacature met de Amstelveense wijkgemeente. Hij preekte over Efeze 3:8b, met als thema ‘Verkondiging van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus’. Aan de handoplegging namen naast de bevestiger deel consulent ds. P.G. Oskamp, ds. K.H. Bogerd, ds. D. Jongeneel, ds. J.H. Lammers, ds. W. Nijsse, ds. C.J. Rijsdijk, ds. B.L.P. Tramper en ouderling C. van den Steenhoven. Ds. H. Westerhout was wegens ziekte verhinderd, ds. Mol gaf ook diens tekst mee.

Voor de intrededienst nam ds. De Waard 1 Korinthe 2:1-2 als uitgangspunt. Hij besprak daarbij dat verwachtingen en verlangens van gemeente en predikant uiteen kunnen lopen, zowel in de tijd van Paulus als in het heden, maar dat zij samen kunnen en moeten komen in de verkondiging van Jezus Christus. Die verkondiging heeft de breedte van de Schrift en het werk van Christus, maar stelt steeds weer de gekruisigde Christus centraal.

De predikant werd daarna toegesproken door ds. K.H. Bogerd namens de gemeenten in het Noorden, in het bijzonder de hervormde gemeente van Twijzelerheide, waar ds. De Waard tot voor kort pastorale bijstand verrichtte; door ds. R.H. Knijff namens de andere wijkgemeenten en de algemene kerkenraad van de protestantse gemeente Amstelveen-Buitenveldert en namens de eigen wijkgemeente en kerkenraad door scriba C. Camfferman. Ook werd de nieuwe predikant toegezongen door de jeugd van de gemeente. Daarna sprak ds. De Waard een dankwoord.