Waar bent u naar op zoek?

Prop. E. Meijer bevestigd te Werkhoven

21-01-2021

Proponent E. Meijer is zondagmorgen 10 januari bevestigd als predikant van de hervormde gemeente in Werkhoven. In de intrededienst ging ds. L. de Wit uit Ede voor. Deze preekte over Johannes 10:1,2 en 16, over de Herder en de schaapskudde. Aan de handoplegging namen naast ds. L. de

In de middagdienst deed ds. Meijer intrede vanuit Romeinen 15:29. Het thema was ‘Ik kom tot U… met de volle zegen van het Evangelie van Christus’. Aansluitend werd de predikant toegesproken door ouderling C. van Eck namens de kerkenraad.