Waar bent u naar op zoek?

Prop. G. de Kok bevestigd in Hulshorst

27-08-2020

De wijkgemeente en wijkkerkenraad Kapel Hulshorst zien terug op een bijzondere periode: tijdens de eerste ontmoeting met proponent G. de Kok, na de avonddienst van 5 januari, was er nog geen vuiltje aan de lucht. Na het brengen van de beroepsbrief, preken op beroep en zeer kort nadat proponent De Kok zijn beslissing kenbaar had ge‑maakt, was daar ineens het coronavirus en kwamen er onzekere tijden. Proponent De Kok had de wijkkerkenraad om een langere periode gevraagd tussen het aannemen van zijn beroep tot aan zijn bevestiging, omdat zijn vrouw nog een aantal tentamens in Groningen moest doen. Vanaf 1 juli mochten we weer kerkdiensten in bredere omvang houden. De bevestiging en intrede konden doorgang vinden op zondag 12 juli. Na een periode van vacant begroette de wijkgemeente Kapel Hulshorst, na het vertrek van ds. J. van Rumpt naar Barneveld, proponent De Kok als nieuwe wijkpredikant.

In de bevestigingsdienst, die geleid werd door ds. H. van den Belt, is vanuit Efeze 3:8- 21 het Woord van God verkondigd. Na het lezen van het bevestigingsformulier en de bevestiging kreeg ds. G. de Kok de zegen van ds. D. Maassen van den Brink, ds. J.D.J. ten Voorde, ds. J. de Kok, ouderling J. Bonestroo, ouderling Arie-Pieter Schep, ouderling Cor van den Born en ds. H. van den Belt. Aan het einde van de bevestigingsdienst kregen Gert de Kok en zijn vrouw, Rebecca, een zegengebed mee dat werd uitgesproken door de gemeente:

Heere, mogen hun wegen gericht zijn,

op het volbrengen van Uw wil.

Zend hen hulp vanuit Uw heiligdom

en bevrijd hen vanuit Sion.

Weest U een gids voor hen uit

en beschermer tegen alle kwaad.

In de intrededienst van ds. G. de Kok als predikant van de Kapel te Hulshorst werd verder gelezen in de brief aan Efeze, vanuit hoofdstuk 4:1-16. Medewerking werd verleend door Jaap de Kok (zang) en Matthijs Westerbroek (piano).