Waar bent u naar op zoek?

Prop. G.R. Mauritz bevestigd te Randwijk

21-01-2021

Proponent G.R. Mauritz is zondagmorgen 10 januari bevestigd als predikant van de hervormde gemeente in Randwijk. In de bevestigingsdienst ging consulent ds. J. Belder uit Harskamp voor. Die preekte vanuit Hebreeën 13:17 en 18a: ‘Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen; omdat zij rekenschap

Aan de handoplegging namen deel, naast ds. Belder, ds. M. Noorderijk (Zetten- Andelst), ds. E. Kroon (Veenendaal), ds. J.C. de Groot (Dordrecht), ds. H. van den Belt (Woudenberg), ds. M.C. Schreur (Harskamp) en ds. P.G.I. van den Berg (Asperen).

In de middagdienst deed ds. Mauritz intrede met de woorden uit Hebreeën 13:13-16: ‘Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.’ In de preek kregen twee lijnen aandacht: 1) onze nieuwe offerdienst is Jezus Christus alleen; 2) het geloofsleven dat daarbij past. De tekst is een aansporing om bij de Heere Jezus Christus te blijven als het Lam van God, in Wie alleen verzoening van onze zonden gevonden wordt. Het is de kern van de Hebreeënbrief, het is ook de kern van alle bijbelse prediking. Alleen als we bij Hem blijven in geloof en gehoorzaamheid, kunnen we volharden tot het einde.

Aan het eind van de dienst werd ds. Mauritz toegesproken door ds. M. Noorderijk namens de classis Gelderland Zuid en Oost, de werkgemeenschap van predikanten Elst en de buurgemeenten. Ouderling A. Lammers sprak namens kerkenraad en gemeente ds. en mw. Mauritz en hun drie dochters toe. Hij dankte tevens ds. Belder voor zijn grote inzet in het pastoraat en het begeleiden van het beroepingswerk. Ten slotte gaf hij ds. Mauritz de woorden mee uit het Gebed des Heeren: 9 en 10.