Waar bent u naar op zoek?

Prop. H.A. Neervoort bevestigd te Herkingen en Nieuwe-Tonge

24-11-2022

Prop. H.A. Neervoort is zondagmorgen 6 november bevestigd als predikant en verbonden aan de hervormde gemeenten van

Herkingen en Nieuwe- Tonge. Ds. L. de Wit uit Ede leidde de bevestigingsdienst in de dorpskerk van Nieuwe- Tonge. De kerntekst voor de prediking was 2 Timotheüs 1:7 en 8a: ‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtig

heid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere.’ Aan de handoplegging namen deel ds. L. de

Aan de handoplegging namen deel ds. L. de Wit, ds. M. Kreuk, ds. A.J. Mensink, ds. M. Noorderijk, ds. H.J.T. Lubbers, ds. G.H. Molenaar, ds. C.J. Rijsdijk en ds. E.C. de Waard. Hierna werd ds. Neervoort Psalm 26:7 toegezongen.

In de intrededienst bediende ds. Neervoort het Woord uit Johannes 10. Het thema van de preek was ‘Ik zie een poort wijd open staan’. Hij stond stil bij drie punten: de herder die zijn schapen bijeenbrengt, de deur tot het eeuwige leven en de herder geeft zijn leven voor de schapen. De vraag die centraal staat in Johannes 10, is: wie is die Man, Die zulke bijzondere dingen doet? Ds. Neervoort vraagt dit ook aan zijn nieuwe gemeenten. Wie is Jezus in uw leven?

Volgen wij Zijn stem of verwerpen wij Hem? De stem van de Herder spreekt ook door de onderherders, de predikanten. Herders leiden tot Christus en daar is maar één weg voor en dat is via de deur. Schaapkooien in het oude Israël hadden soms maar één opening in de muur. In die opening was geen deur. Er was dus vrije toegang voor de schapen, maar ook voor de wilde dieren. Om de schapen te beschermen tegen de wilde dieren nam de herder dan ’s nachts plaats in de deuropening en beschermde hij op die wijze zijn schapen. De enige weg van behoud is de Heere Jezus. De andere kant is ook waar: als je niet door Hem binnengaat, blijf je buiten staan. Maar de deur staat wagenwijd open. Ds. Neervoort hoopt steeds weer zijn gemeenten voor de deur, de Heere Jezus, te plaatsen en ze aan te moedigen om de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus.

Aan het einde van de dienst werd ds. Neervoort toegesproken door wethouder D.A. Markwat, door classispredikant ds. A. van der Maas, door consulent ds. M. Kreuk, door ouderling A. Baelde namens de gemeente van Herkingen en door ouderling P. van Moort namens de gemeente van Nieuwe- Tonge.