Waar bent u naar op zoek?

Prop. H.B. van der Knijff bevestigd in Wilsum

09-09-2021

Na een vacaturetijd van tien maanden heeft de hervormde gemeente in Wilsum weer een eigen predikant. In de ochtenddienst van zondag 22 augustus werd proponent H.B. van der Knijff bevestigd. Deze dienst werd geleid door ds. J.C. Schuurman uit Putten. Kerntekst voor de verkondiging in deze dienst was Efeze 4:11-12a: En Hij heeft sommigen gegeven (…) als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten. Het thema voor de preek was: een kernachtige taakomschrijving. Aan de handoplegging namen deel naast ds. Schuurman, ds. P. de Jager, ds. D. Breure, ds. R. van der Knijff, prof. dr. W.H.Th. Moehn, ds. D.J.W. Kok, ds. G.H. Nijland en ouderling H. van de Wetering.

In de middagdienst deed ds. Van der Knijff intrede. De schriftlezing was Efeze 6:10-20, met als kerntekst voor de verkondiging vers 19: ‘Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken.’ Het thema van de preek: ‘Evangelische vrijmoedigheid’. Na de preek sprak ds. Nijland als consulent, ds. H. de Kok-Mellema namens de werkgemeenschap en als collega-predikant in het dorp. Wethouder J.P. van der Sluis sprak namens de gemeente Kampen en ouderling-kerkrentmeester J. Kok namens kerkenraad en gemeente. Hij liet de nieuwe predikant twee verzen uit Psalm 105 toezingen: de kerkenraad zong vers 5, ‘God zal Zijn waarheid nimmer krenken’ en alle aanwezigen – naast de genodigden kon slechts een klein deel van de gemeenteleden aanwezig zijn – zongen vers 24 ‘Die gunst heeft God Zijn volk bewezen’.