Waar bent u naar op zoek?

Prop. H. Krooneman bevoegd tot voorgaan in dovendiensten

23-09-2021

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) heeft prop. H. Krooneman uit ’t Harde onlangs toestemming verleend om in dovendiensten voor te gaan. Sinds oktober 2020 had hij een preekconsent om in reguliere diensten voorgaan, nu ook in (gecombineerde) dovendiensten. Omdat hij zelf doof is, wisten dovenpastors van zijn bestaan af en waren ze al geruime tijd op de hoogte van het feit dat hij theologie studeerde en het verlangen heeft om predikant te worden. Om die reden kreeg hij de vraag of hij belangstelling had om in dovendiensten voor te gaan. Zodoende kwam er een aanvraag bij het IDP en heeft hij voor een aantal dove mensen een (proef)dienst geleid in gebarentaal. Komende tijd zal hij verder begeleid worden door het IDP en krijgt hij een dove mentor die hem feedback zal geven op de gehouden diensten, zodat hij zich verder kan bekwamen.

Binnen de kring van de Gereformeerde Bond zijn er niet veel predikanten die gebarentaalvaardig zijn. Al vele jaren gaat ds. A. van Herk uit Hasselt in dovendiensten voor. Ons land kent op dit moment vier dovenpastors: ds. K.D. Smit (GKv), ds. M. Visser (CGK), Hendrik Stevens (kerkelijk werker en zelf doof) en Wim Otte (masterstudent theologie PThU).