Waar bent u naar op zoek?

Prop. J.H. Menkveld bevestigd in Giessen-Nieuwkerk

22-09-2022

Zondagmorgen 4 september is prop. J.H. Menkveld bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland, wijk Oost. De bevestigingsdienst werd geleid door zijn vader, ds. W.J. Menkveld uit Urk. De schriftlezing was Leviticus 6:1-7 en 2 Korinthe 5:11-21. De tekst voor de preek was 2 Korinthe 5: ‘En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft.’ Dit is een kerntaak van de predikant. In de eerste plaats komt benoemen waarom verzoening nodig is, vervolgens verzoening bedienen, maar zelf ook verzoening ontvangen. De handoplegging vond plaats door ds. W.J. Menkveld en de plaatselijke predikant, ds. J. Holtslag. Zondagmiddag deed ds. J.H. Menkveld intrede. De schriftlezing was Spreuken 2:1-8 en Mattheüs 13:44-48. Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat verborgen in de aarde of een koopman die één parel van grote waarde vindt. Hij heeft er alles voor over om die verborgen schat of die ene parel van grote waarde te vinden en te krijgen. Of het is als een net in de zee, als het vol is met allerlei soorten vis, worden de goede verzameld maar de slechte weggegooid. Zo ziet Jezus ons als een waardevolle parel of schat en verzamelt Hij de goede vis. De nieuwe predikant en zijn vrouw werden door de gemeente toegezongen met het lied ‘Zegen hem op de weg die hij moet gaan’. Na de dienst werd ds. Menkveld toegesproken door ds. Y. Pors namens de classis Zuid-Holland Zuid en de plaatselijke gereformeerde kerk, door ds. Holtslag als collega predikant van wijk West en de werkgemeenschap van predikanten, door burgemeester T.C. Segers van de gemeente Molenlanden en door de voorzitter van de kerkenraad, B. van Genderen, namens kerkenraad en gemeente.

Wijk Oost was vacant sinds 12 september 2021 na het vertrek van ds. M. Dubbelman.