Waar bent u naar op zoek?

Prop. J. Mulder neemt afscheid van Nijkerk

29-09-2022

Op zondag 11 september nam prop. J. Mulder, na 32 jaren trouwe dienst, afscheid van de hervormde gemeente te Nijkerk. In de voorbije jaren heeft hij ook in andere gemeenten werkzaamheden verricht. Hij preekte over 1 Korinthe 9:16: ‘Want indien ik het Evangelie verkondig, het is mij geen roem; want de nood is mij opgelegd. En wee mij, als ik het Evangelie niet verkondig.’ Met die woorden wist hij zich destijds geroepen om theologie te gaan studeren. Zijn weg liep echter anders, zo begon hij zelf zijn preek. Na het afronden van zijn studie kwam er geen beroep. Niettemin zijn deze woorden altijd van kracht geweest. Hij verbond die woorden van Paulus met een andere voor hem belangrijke tekst (Ex.3:14): ‘IK BEN heeft mij naar u toegezonden.’ Bij Mozes ging dat niet zonder slag of stoot, maar de HEERE bemoedigde hem met het wonder van de staf die slang werd en andersom. De slang is het beeld van het kwaad, van de boze. En hij doet er alles aan om Gods werk stuk te breken. Maar het werd verslonden door de staf van Mozes. De tovenaars moesten zónder staf verder, Mozes mét zijn staf. De HEERE regeert. ‘Ik heb dan wel geen staf’, zo zei hij, ‘maar wel het Woord, en wee mij als ik dat niet verkondig, de nood is mij opgelegd!’ Tijdens de afscheidsreceptie op vrijdag 9 september werd hij bedankt en toegespro