Waar bent u naar op zoek?

Prop. J. Speksnijder bevestigd in Brandwijk

16-03-2023

Op zondag 12 maart werd prop. J. Speksnijder door dr. M.A. van den Berg bevestigd als predikant van de hervormde gemeente van Brandwijk. Hiermee kwam een einde aan ruim drieënhalf jaar vacant zijn. Centraal in deze bevestigingsdienst stonden Jesaja 40:1-11 en Johannes 1:1-6. ‘Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes.’ Thema van de dienst was ‘God zorgt genadig voor een dienaar’. Het is een wonder van God als een dienaar van het Woord en een gemeente aan elkaar verbonden worden. Ook prop. Speksnijder is een mens, door God gezonden. Verwacht geen bovenmenselijke prestaties van uw nieuwe herder en leraar, maar laat u samen vullen met het goddelijke Woord. Johannes betekent: ’De Heere is genadig’. We bidden dat u een genadevolle dienaar in uw midden krijgt. Net als Johannes de Doper mag ds. Johannes Speksnijder de gemeente wijzen op het Licht van de wereld, de Heere Jezus Christus.

Aan de handoplegging namen naast de bevestiger deel ds. J.A.H. Jongkind, ds. H.J. van der Veen (consulent), ds. M.H. Bil en ds. G. van Wolfswinkel. In de middagdienst deed ds. Speksnijder intrede. De kerntekst voor de preek was Johannes 1:7-8. Johannes de Doper werd door God gezonden om te getuigen van het Licht. Die opdracht ligt er nu nog. Ook ik mag u wijzen op en getuigen van ‘het Licht’, de Heere Jezus Christus. Hij wil ons gebrekkige getuigen gebruiken om anderen tot Jezus te brengen. Je kunt het licht alleen zien als je met ogen van geloof naar Jezus kijkt. Jezus straalt Gods licht en heerlijkheid uit. Toch worden wij ook geconfronteerd met duisternis in onszelf en om ons heen. In duisternis word je onzeker. We hebben licht nodig. In Jezus vinden we het licht. Hij wil je rust en vrede geven. Hij had er alles voor over. Hij ging voor ons de diepe duisternis in om ons te redden. Hij zoekt ons op door Zijn woord en de mensen om ons heen.

Aansluitend waren er drie toespraken. Burgemeester T.C. Segers sprak namens de gemeente Molenlanden, ds. G. Olde namens de werkgemeenschap en classis Zuid-Hollandzuid en H. Hofman, voorzitter van de kerkenraad, sprak namens de gemeente het predikantsechtpaar toe. Tot slot werd ds. Speksnijder Gezang 9:3 en 4 toegezongen.