Waar bent u naar op zoek?

Prop. J. van Vliet bevestigd in Bleiswijk

28-04-2023

Op zondag 16 april is prop. J. van Vliet door dr. A. Goedvree bevestigd als predikant van de hervormde wijkgemeente Het Anker te Bleiswijk. Hiermee kwam een einde aan een vacante periode van ruim drie jaar. Centraal in deze bevestigingsdienst stonden Genesis 2:4-7 en Johannes 20: 19-23. Thema van de dienst was ‘Als mens door God gezonden’. Jezus brengt tot tweemaal toe de vredegroet aan Zijn discipelen. Bij de eerste keer dat Jezus dit doet, gaat hun angst over in blijdschap en bij de tweede keer worden zij vervolgens de wereld ingezonden om het Evangelie bekend te maken aan alle volken. Zo zal de Heere ook prop. Van Vliet Zijn vrede en kracht schenken. En zo mag hij, geleid door de Heilige Geest, in de gemeente met volmacht het Evangelie verkondigen.

Aan de handoplegging namen naast de bevestiger deel ds. W.M. de Bruin, ds. L.L. van den Dool, ds. B. Jongeneel, ds. J.A.C. Olie (consulent), ds. A. Vonk Noordegraaf, ouderling J. van Vliet en ouderling J. de Waard. Voorafgaand aan de intrededienst werden enkele toespraken gehouden, door ds. J.A.C. Olie, door ds. W.M. de Bruin namens de hervormde wijkgemeente Dorpskerk en door ouderling-preses H.J. Sonneveld namens wijkgemeente Het Anker. Ten slotte sprak ds. Van Vliet een aantal woorden van dank. De tekst van de intrededienst was Kolossenzen 3:1-17, waarin we worden opgeroepen om te zoeken naar de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. In de preek gaf ds. Van Vliet aan dat hij niet naar Bleiswijk komt om met mooie praatjes wijkgemeente Het Anker er beter uit te laten zien voor de buitenwereld, maar dat het zijn verlangen is mensen te verbinden aan God. Dat zo mensenlevens worden vernieuwd door de opstandingskracht van Christus. En dat dit in hun handel en wandel zichtbaar mag zijn voor de wereld om hen heen. De dienst werd afgesloten met het zingen van lied 428 uit Weerklank: ‘Er is een Verlosser’.