Waar bent u naar op zoek?

Prop. N.H. de Graaf is bevestigd in het ambt van predikant in de herv. gem. Den Ham (pag. 9). Zijn adresgegevens zijn Brinkstraat 8, 7683 BN Den Ham; tel. 06-26079936, dsdegraaf@hervormddenham.nl.

15-04-2021

Ds. C. van Bart, Putten (pag. 31) is verhuisd naar Woonzorgcentrum De IJsvogel, IJsbaanweg 37/woning 12, 3851 CP Ermelo. Ds. G.J. Wolters, Almkerk (pag. 7) is met emeritaat en verhuisd naar Belle van Zuylenbrink 14, 7321 HR Apeldoorn (pag. 42); tel. 055-2056041, dsgjwolters@hotmail.com.