Waar bent u naar op zoek?

Prop. T.J. Lucas bevestigd in Vriezenveen

28-01-2021

Op zondag 17 januari ontving de hervormde gemeente van bijzondere aard te Vriezenveen voor het eerst een eigen predikant in de persoon van prop. T.J. Lucas uit IJsselmuiden. Bevestiger was ds. A. Beens uit Barneveld. De diensten van bevestiging en intrede vonden plaats in de Westerkerk.

Schriftlezing in de bevestigingsdienst was Johannes 1:1-18, tekst voor de prediking Johannes 1:1,4,6 en 7. Het thema van de preek was ‘Bevestiging van een dienaar van het Woord in het Licht van het Koninkrijk Gods’. De Woordverkondiging is een veelomvattend gebeuren. Het Woord is leven en licht. Jezus geeft door de Geest stof tot (s)preken. Prediking is lofverheffing, doxologie: Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals in den beginne en nu en immer, en van eeuwigheid tot in eeuwigheid. De verheerlijking van God drie-enig is de ademruimte waarin wij het wagen om het Woord van God op de lippen te nemen. Schriftgetrouwe prediking is het voertuig van Gods overkomst. Preken is God nabij brengen. Wie het Woord niet erkent, heeft ook de Vader niet. Die mens gaat verloren. Dwing ze daarom in te gaan.

Aan de handoplegging namen behalve de bevestiger deel ds. G.M. van Meijeren (Zeist), prof. dr. R.H. Reeling Brouwer (Amsterdam), consulent ds. R.J. Kranen (Vriezenveen), ouderling J.H. Rozendal (IJsselmuiden) en de kerkenraadsleden ouderling J.H. Dekker, ouderling-kerkrentmeester B.T. Abbink en diaken G. Koppelman.

In de intrededienst las ds. Lucas Psalm 67, waaruit de verzen 2 en 3 gekozen waren als tekst voor de prediking. Het thema voor de preek was ‘Gebed om zegen om tot zegen te mogen zijn’. Zijn twee aandachtspunten waren: 1) de inhoud van de zegen en 2) het doel van de zegen. Wij bidden om Gods genade, om Zijn zegen en om het licht van Zijn aangezicht, opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle volken Uw heil.

Ds. R.J. Kranen sprak de predikant toe namens de hervormde gemeente van Vriezenveen en de werkgemeenschap. Ouderlingkerkrentmeester B.T. Abbink voerde het woord namens de gemeente.