Waar bent u naar op zoek?

Protestants Nederland brengt nummer over prominenten in Gereformeerde Bond

14-05-2021

Overtuigd gereformeerd en toch in een volkskerk blijven. Dat was de intentie van predikers als ds. I. en L. Kievit, ds. G. Boer, dr. A. van Brummelen, dr. Iz. Boot en prof. dr. C. Graafland. Recent werk van deze markante figuren in de Gereformeerde Bond is aanleiding tot het uitbrengen van een dubbeldik themanummer van Protestants Nederland onder het motto ‘Gereformeerd in de volkskerk’.

Dr. ir. J. van der Graaf blikt terug op drie predikanten die hij goed heeft gekend: ds. Boer, ds. L. Kievit en dr. Van Brummelen. Ds. H. Westerhout beschrijft de cruciale periode van ds. L. Kievit in Putten vlak na de razzia. Hij bespreekt ook de te verschijnen biografie van Arjan Boersma over prof. dr. C. Graafland. Prof. Graafland wilde door de (gereformeerde) traditie heen terug naar de Schrift. Deze herbronning bracht hem soms tot afwijkende opvattingen over de dubbele predestinatie, de plaats van de belijdenis en de visie op de vrouw in het ambt, zo zet hoofdredacteur dr. K. van der Zwaag uiteen. Dr. J.O. van de Breevaart reflecteert op een nieuwe bundel van Graafland over de Heilige Geest.

Dr. L.J. van Valen bespreekt de biografie van Cees Hoogendoorn over dr. Iz. Boot. Volgens ds. J.M.J. Kieviet, voorzitter van Protestants Nederland, moet er na bijna twee eeuwen helaas gesproken worden van een dreigend faillissement van de Afscheiding. ‘De ijver richt zich veelal op het eigen huis. En van deernis met het geheel blijkt niet zoveel.’

Het themanummer is voor € 8,50 (incl. porto) te bestellen bij mslingerland@kliksafe.nl. Een jaarabonnement kost € 32,50 (10 exemplaren per jaar). Opgave voor proefabonnementen (dan eerste twee nummers gratis) bij Marchinus Uitbeijerse, muitbeijerse@solcon.nl.

Themanummer juni/juli: Revolutie in de kerk: 50 jaar Het Getuigenis in de Nederlandse Hervormde Kerk. Profetisch spreken in de kerk toen en nu.