Waar bent u naar op zoek?

Protestantse Kerk kiest ‘Aan tafel!’ als nieuw jaarthema

27-05-2022

Voor 2022-2023 kiest de Protestantse Kerk ‘Aan tafel!’ als jaarthema. ‘In de Bijbel – maar ook in de kerk – wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien’, aldus de toelichting van de kerk.

Het jaarthema is voor de kerk een manier om de gemeenten te stimuleren tot inhoudelijke verdieping én tot het aanbrengen van focus. Het nieuwe thema omvat onder meer bezinning op het heilig avondmaal, het kunnen organiseren van een gemeentemaaltijd en het je inzetten voor de voedselbank. ‘De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de ‘Maaltijd van de Heer’. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als Zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens. Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert, zal ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luisteren legt, ontvangt leven in al zijn volheid ( Jes.55; Joh.10). De Bijbel speelt hierbij een centrale rol. Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt, is genoeg om van te leven en om uit te delen. Vanaf die tafel bewegen we de wereld in om genade handen en voeten te geven.’