Waar bent u naar op zoek?

Psalmen in Waarder

19-04-2016

In Waarder is er de klassieke situatie van het zingen van de psalmen’, aldus ds. Breure.

Binnen de kerkenraad zijn we overtuigd van de rijkdom die we hebben in de psalmen. Laten we zuinig zijn op dat kostbare boek.

In de psalmen worden alle eigenschappen van God genoemd. Zijn barmhartigheid, almacht, heiligheid, genade, rechtvaardigheid – je vindt ze daarin allemaal terug. Bovendien: Christus zong Zelf de psalmen.

Bij elke preek zijn passende psalmen te vinden. Of je nu uit de Heidelberger Catechismus of uit de Dordtse Leerregels preekt, er is altijd wel een psalm te vinden die erbij past.

God heeft het Zelf niet nodig gevonden om een tweede liedboek in de Bijbel op te nemen. Hij heeft Zelf de wraak-, boete- en lofpsalmen precies in evenwicht geïnspireerd, in de juiste verhouding. Dan moeten wij natuurlijk ook wel het hele psalmboek gebruiken.’

Psalmen kun je zingen in blijde en droevige dagen, in voor- en tegenspoed. Ds. Breure: ‘Het hele spectrum van het geestelijke leven zit erin. Daarom willen we dit vasthouden binnen de gemeente.

We hopen dat het zingen van de psalmen het middel mag zijn waardoor heel de gemeente dit geestelijke leven zal kennen en beleven. Dat is zo rijk, zo diep.

Ds. W.L. Tukker schrijft: ‘Het is geen verarming als Gods gemeente zich aan het Schriftgebonden lied (daarmee bedoelt hij de psalmen) houdt. Het is een verarming als je dat loslaat’. We denken dat hij daarin gelijk had.’

Lees de volledige tekst van deze reportage in De Waarheidsvriend van 22 april 2016.