Waar bent u naar op zoek?

Psalmen voor Nu

27-10-2015

Voor de traditionele psalmen, die gemeenten eeuwenlang hebben gezongen, lijkt het vijf voor twaalf. Hoe komt dat en hoe erg is dat? De vraag is ook of Psalmen voor Nu een geschikt alternatief vormen, schrijft Patrick van der Linden.

‘Psalmen voor Nu is een project met als doel de psalmen op een nieuwe wijze geliefd te maken bij jong en oud. De teksten van alle 150 psalmen zijn door een team van dichters en componisten opnieuw geschreven en van nieuwe muziek voorzien.’ Deze toelichting vinden we op de achterzijde van de muziekboeken. Sinds de lente van 2002 werkt het team van Psalmen voor Nu aan een nieuwe psalmberijming. Een berijming in hedendaags Nederlands, op nieuwe melodieën in de brede traditie van de moderne populaire muziek.

Inmiddels is het project voltooid. Alle psalmen zijn met een nieuwe tekst op nieuwe muziek gezet. Voor dit artikel heb ik deel 10a en b ontvangen, vergezeld van de dubbel-cd ‘Compleet gelukkig’, waarbij het ‘gedroomde doel is bereikt: alle 150 psalmen voor iedereen beschikbaar in toegankelijke taal en op eigentijdse muziek. Zo blijven de psalmen boeien, als samenzangliederen en als luisterliederen.’

Met deze laatste woorden neemt de Zoetermeerse uitgever Boekencentrum behoorlijk stelling. Al dan niet bedoeld kunnen deze woorden ook geïnterpreteerd worden als: de 150 psalmen zijn nog niet beschikbaar in toegankelijke taal, bestaande versies (zoals het Geneefs Psalter) zijn ouderwets en de huidige psalmzangpraktijk is allesbehalve boeiend.

Wellicht is dit niet de strekking van deze woorden, maar het is wel terdege een vaak gehoorde ervaring van kerkgangers: de berijmde psalmen in de bekende nog steeds vaak gebruikte berijming van 1773 zijn ouderwets. Enerzijds is het de berijming zelf die onder vuur ligt, anderzijds de muziek. In veel kerkelijke gemeenten is de praktijk dan ook al dat het Geneefs Psalter (de 150 ‘oude’ psalmen, zoals we die al eeuwen kennen in calvinistische kerkgenootschappen) gedeeltelijk of geheel is opgegeven ten faveure van nieuwe muziek en nieuwe teksten. Soms komt er zelfs geen psalmberijming meer aan te pas.

Lees de volledige tekst in De Waarheidsvriend van 30 oktober 2015.