Waar bent u naar op zoek?

Psalmen zingen in Anjum

20-10-2022

Op zaterdag 29 oktober is er in de Michaëlskerk in Anjum (bij Dokkum) DV een psalmzangavond. Het zingen gebeurt in allerlei verschillende vormen: op hele noten, ritmisch, in cadans, in beurtzang, in canon, onberijmd, op anglicaanse wijze (als chant met refrein) of met tegenstem op het Van Dam-orgel uit 1875. Ook wordt een vierstemmige zetting van Goudimel tot klinken gebracht. De psalmen worden voorzien van een korte toelichting over de relatie tussen de psalmtekst en het orgelspel. Het geheel staat onder leiding van Piet C. den Uil, kerkmusicus uit Oud-Alblas. De avond begint om 20.00 uur. Er is een pauze voor ontmoeting, met koffie/thee/fris. Aan de uitgang is er een collecte (niet digitaal). De opbrengst, na aftrek van de kosten, is voor Woord en Daad.