Waar bent u naar op zoek?

PThU benoemt twee hoogleraren en twee docenten

07-07-2022

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) heeft dr. A. Huijgen benoemd als hoogleraar Dogmatiek, dr. L. Nelstrop als hoogleraar Kerkgeschiedenis, dr. A. Goudriaan als universitair hoofddocent Kerkgeschiedenis en dr. P.J. van Egmond als universitair docent Kerkgeschiedenis.

Dr. A. Huijgen is sinds 2016 hoogleraar Systematische vakken aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Hij schreef recent het boek Maria. Icoon van genade. Hij blijft lid van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Dr. A. Goudriaan, lid van de hervormde gemeente te Dordrecht, zal zijn werk aan de PThU combineren met zijn aanstelling als gasthoogleraar Historische theologie aan de ETF Leuven. Dr. P.J. van Egmond zal zich in zijn onderzoek en onderwijs richten op de geschiedenis van het vroege christendom. Hij brengt een evangelicaal profiel in het onderwijs in. Hij was beleidsmedewerker onderwijs bij de PThU.

De basis voor de benoemingen is het nieuwe instellingsplan ‘Theologisch kleur bekennen’, aldus prof. dr. P.M. Wisse, rector van de PThU. Bij de keuze van deze wetenschappers heeft het vermogen om de theologie aanstekelijk voor het voetlicht te brengen in kerk, academie en samenleving meegewogen. Daarnaast is gekeken naar het evenwicht in de academische staf op gebied van gender, expertise, leeftijdsopbouw, kerkelijke ligging en de oriëntatie op de oecumene en de wereldkerk. De synode, die eerder haar zorg had geuit over de geringe aandacht voor het vak Kerkgeschie denis, stemde 2 juli in met de beide hoogleraarsbenoemingen.