Waar bent u naar op zoek?

PThU benoemt vier nieuwe docenten

13-07-2023

Het college van bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) heeft vier nieuwe docenten benoemd. Het gaat om dr. Joyce Rondaij als universitair docent Praktische theologie, dr. Suzan Sierksma-Agteres als universitair docent Nieuwe Testament, dr. Ineke Cornet als universitair docent Spiritualiteit en dr. Christiane van den Berg-Seiffert als universitair docent Beroepsvorming & spiritualiteit.

Dr. Rondaij focust als praktisch theoloog in haar onderzoek op de vraag hoe literaire werken verwoorden wat het betekent om mens te zijn, in relatie tot God. Als universitair docent zal zij aan de slag gaan onder het motto: ‘De cultuur theologisch (leren) lezen. Literatuur als spiegel van de existentiële vragen van vandaag.’ Zij zal de literatuur inbrengen in (praktisch) theologisch onderwijs en onderzoek, maar ook methodologisch reflecteren op de wijze waarop de literatuur en de kunsten bij kunnen dragen aan de theologische lezing van de cultuur. Ze is opgeleid en gepromoveerd aan de PThU.

Dr. Sierksma studeerde Griekse en Latijnse Taal en Cultuur in Leiden en theologie aan de Vrije Universiteit. Sinds 2017 doceert zij nieuwtestamentisch Grieks aan de PThU. In haar onderzoek richt zij zich op de ontwikkeling van het vroege christendom te mid-den van andere levensbeschouwingen in de Grieks-Romeinse cultuur van de eerste eeuwen. Binnen de PThU zal ze deze expertise ook meebrengen binnen breder theologisch onderzoek naar toekomstgerichte manieren van kerk-zijn in de wereld van nu. Dr. Cornet studeerde theologie in Leiden. Zij promoveerde (met een dubbeldoctoraat) in de theologie aan de KU Leuven en in de literatuurwetenschap aan de Universiteit Antwerpen. Ze focust in haar onderzoek op spiritualiteit, zowel door historisch onderzoek naar spirituele geschriften en bronnen als in onderzoek naar huidige spirituele vormingspraktijken. Zij heeft daarbij veel ervaring opgedaan aan de University of Divinity in Melbourne en in Nijmegen aan het Titus Brandsma Instituut. Aan de PThU zal zij haar onderzoek naar bronnen en vooral naar de inhoud van spirituele vorming voor theologische professionals verder uitbouwen. Samen met dr. Arjan Plaisier schreef ze het boek Dichter bij God. Aanwijzingen voor een rijke liturgie.

Dr. Van den Berg is gepromoveerd aan de PThU op een onderzoek naar ervaringen rond seksuele grensoverschrijding in het pastoraat. Binnen de leerstoelgroep zal zij bijzondere aandacht hebben voor (pastorale) begeleiding en methodische gespreksvoering.