Waar bent u naar op zoek?

PThU- en VU-docenten schrijven protestbrief vanwege stopzetten gezamenlijke opleiding Theologie

23-03-2023

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en Vrije Universiteit (VU) beëindigen de gezamenlijke opleiding Theologie. Reden hiervoor is de geplande verhuizing van de PThU naar Utrecht. Een aantal docenten van beide opleidingen uit Amsterdam protesteert per brief tegen het besluit om de gezamenlijke bacheloropleiding theologie te beëindigen.

In de brief schrijven ze onder meer dat de situatie dreigt te ontstaan dat de PThU zonder duidelijke academische inbedding en zonder accreditatie aan een avontuur in Utrecht begint en de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit verder moet zonder een duidelijke kerkelijke inbedding (een medische faculteit zonder ziekenhuis). ‘Dit kan niet anders dan als een verlies-verliessituatie worden gekenschetst. Terwijl deze tijd vraagt om samenwerking, koersen we af op verdere versplintering. Terwijl deze tijd vraagt om interdisciplinaire inbedding, dreigt de situatie dat de PThU zich terugtrekt op eigen terrein. Terwijl deze tijd vraagt om samenwerking met maatschappelijke partners, dreigt de Vrije Universiteit een uiterst belangrijke partner, de Protestantse Kerk, van zich te vervreemden. De theologen doen een oproep aan de beide besturen om een uiterste poging te wagen verdere versplintering van het theologisch landschap en een verlies-verlies situatie voor beide instellingen te voorkomen. Onder de ondertekenaars zijn de theologen H. van den Belt (hoogleraar Systematische theologie aan de VU) en W.H.Th. Moehn (bijzonder hoogleraar aan de vestiging Amsterdam van de PThU).