Waar bent u naar op zoek?

PThU wil kwaliteit bieden

07-01-2013

Naast de veertien algemene universiteiten kent Nederland ook vier door de overheid bekostigde universiteiten met een levensbeschouwelijk karakter, waaronder de PThU. Prof.dr. F.A. van der Duyn Schouten over de positie van de PThU.

Met de oprichting van de PThU in 2007 werden de ambtsopleidingen van de kerken die in 2004 in de Protestantse Kerk in Nederland zijn samengegaan onder een nieuw universitair dak samengebracht.

Om voor overheidsbekostiging in aanmerking te (blijven) komen dient ook een levensbeschouwelijke universiteit te voldoen aan algemene kwaliteitseisen met betrekking tot onderwijs en onderzoek. Zo moet het onderwijs zijn ingericht volgens het gangbare Europese systeem van bachelor- en masteropleidingen, dat aan het begin van deze eeuw de aloude Nederlandse kandidaats- en doctoraalprogramma’s verving. Iedere aangeboden opleiding dient bovendien om de zes jaar haar accreditatie opnieuw te verwerven op basis van een visitatie door onafhankelijk theologisch deskundigen. Los daarvan wordt ook het onderzoeksprogramma van de PThU eenmaal per zes jaar beoordeeld door een internationale commissie van theologen.