Waar bent u naar op zoek?

Ranglijst onbereikte volken van GlobalRize

16-03-2023

Van de ruim 16.000 volken op aarde geldt voor meer dan 6000 daarvan dat ze onbereikt zijn met het Evangelie. Bovenaan de Ranglijst onbereikte volken 2023 staan de Bengalen uit Bangladesh, een volk dat 157 miljoen mensen telt. Het percentage christenen onder de Bengalen in Bangladesh is slechts 0,3 procent.

De jaarlijkse ranglijst onbereikten van GlobalRize heeft dit jaar volken in plaats van landen als invalshoek. De lijst bestaat uit volken met minder dan één procent christenen. Ds. Marten Visser, missionair directeur van GlobalRize: ‘Met deze lijst wil GlobalRize aandacht vragen voor onbereikte volken en activiteiten afstemmen op het bereiken van deze volken.’ Hij noemt het opvallend dat de hele door GlobalRize gepubliceerde lijst tien procent van de wereldbevolking omvat, terwijl er maar twintig volken op staan. ‘34 procent van de wereldbevolking is onbereikt en verdeeld over meer dan 6000 volken. Maar slechts twintig volken met ieder meer dan zeventien miljoen mensen nemen tien procent voor hun rekening.’

Iets anders wat volgens de directeur opvalt aan de lijst, is hoe onbereikt veel van de volken zijn. Het criterium om op de lijst terecht te komen, was dat minder dan één op de honderd mensen van een volk christen is. ‘Bij vijftien van de twintig blijkt zelfs minder dan één op de duizend christen te zijn.’ Volken uit India nemen een bijzondere plaats in op de lijst. Acht van de twintig volken zijn in India te vinden. Daarbij moet wel worden aangetekend dat het juist in India heel moeilijk is te definiëren wat een volk is. Naast taal spelen cultuur en kaste een belangrijke rol. Ongeveer 2000 van de 2300 volken in India zijn onbereikt. Met elf van de twintig vormen moslimvolken een meerderheid op de lijst. Twee volken zijn in Nederland bekend: de Turken (op plaats drie) en Marokkaanse Arabieren (op plaats veertien). Visser: ‘Jaar na jaar wijst dat de Nederlandse kerk op de bijzondere mogelijkheid die zij heeft om onbereikten te bereiken.’

#NoChoice

Veertien zendingsorganisaties en vier ondersteunende organisaties hebben met de campagne #NoChoice de handen ineengeslagen om aandacht te vragen voor de onbereikten. Zij zetten zich ook in voor de verkondiging van het Evangelie onder de onbereikte volken van deze lijst. GlobalRize is het afgelopen jaar nieuwe projecten begonnen in de talen van drie van de volken op de lijst: de Hausa en de Fulani in Nigeria, en de Tadzjieken in Afghanistan.

Meer info via globalrize.nl/ranglijst2023.