Waar bent u naar op zoek?

Reactie

Alberdien Polinder-Segers, Putten
Door: Alberdien Polinder-Segers, Putten
27-08-2020

Mij is gevraagd nog kort te reageren op de opmerkingen van ds. Klaassen. Ik heb zijn boek gelezen als hulpverlener die regelmatig te maken krijgt met vragen en noden die liggen op seksueel terrein. Ik ben het van harte met ds. Klaassen eens dat we moeten luisteren naar ‘Alzo zegt de Heere…’ Maar het is wel de toon die de muziek maakt. Ik had graag meer nuanceringen gezien.

Ook met betrekking tot het wel of niet gebruiken van anti-conceptie. Staande voor het aangezicht van God, Die onze motieven en afwegingen kent, kunnen christenen tot verschillende beslissingen komen. Dat bedoelde ik met de opmerking: ‘Gun elkaar wat meer ruimte’ binnen de kaders die hij zelf schetst. De suggestieve opmerking als zou ik het boek niet hebben uitgelezen, laat ik voor zijn rekening.

Alberdien Polinder-Segers, Putten
Alberdien Polinder-Segers, Putten