Waar bent u naar op zoek?

Rechter en Redder

dr. W. Verboom
Door: dr. W. Verboom
02-11-2023

We staan stil en we worden stil bij het laatste en hoogste heilsfeit dat gaat plaatsvinden. De bazuin zal klinken en de Zoon van God, onze Heere Jezus, zal met grote heerlijkheid en majesteit terugkomen op aarde, zoals Hij beloofd heeft. De belijdenisgeschriften laten ons zien wat dat betekent.

dr. W. Verboom
dr. W. Verboom