Waar bent u naar op zoek?

De wederkomst van Christus in de belijdenis van de kerk

Rechter en Redder

Dr. W. Verboom
Door: Dr. W. Verboom
Jaarthema 2023: Zie, Hij komt
Heilsfeiten
31-10-2023

We staan stil en we worden stil bij het laatste en hoogste heilsfeit dat gaat plaatsvinden. De bazuin zal klinken en de Zoon van God, onze Heere Jezus, zal met grote heerlijkheid en majesteit terugkomen op aarde, zoals Hij beloofd heeft. De belijdenisgeschriften laten ons zien wat dat betekent.

Wanneer Hij zal komen, weten we niet (Matt.25:13). Dat weet alleen God de Vader. Maar dat Hij zal komen, wordt in het Nieuwe Testament telkens weer vermeld. Voor al Gods kinderen zal de dag van Christus’ wederkomst een dag van onuitsprekelijke vreugde zijn. Eindelijk wordt het heimwee naar de ontmoeting met Hem vervuld. Dit is verbonden met het verlangen naar een wereld zonder zonde. Het verlangen dat wordt samengevat in het gebed van drie woorden: Uw Koninkrijk kome.

De ernst van het oordeel

De wederkomst van Christus zal heel anders zijn dan Zijn eerste komst. Toen werd God mens en lag Hij als een hulpeloos kind in een voederbak van dieren. Toen kwam Hij als de Redder van verloren mensen. Maar als Hij terugkomt, komt Hij als Rechter, Die zal oordelen de levenden en de doden. Met ingehouden adem van spanning belijdt de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB): En dan zullen voor deze grote Rechter alle mensen persoonlijk verschijnen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van het begin tot het einde van de wereld geleefd hebben. Dan zullen de boeken (dat zijn de gewetens) geopend en de doden geoordeeld worden (Openb.20:12) naar wat zij in hun leven gedaan hebben, hetzij goed of kwaad (2 Kor.5:10).

De wederkomst is niet alleen maar een vreugdevolle gebeurtenis. Er is ook de ernst van het oordeel. Die ernst mogen we niet kwijtraken door een oppervlakkig christendom. We komen die ernst voortdurend tegen in de Bijbel. Alleen al de gelijkenis van de schapen en de bokken (Matt.25:31-46) is vol van deze ernst.

Bang

Als kind was ik bang voor de wederkomst van Christus. ’s Avonds in bed kon ik een keer niet slapen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 2 november 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. W. Verboom
Dr. W. Verboom

is emeritus hoogleraar Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme.